Fascination About להגיש תביעה קטנה

‫מדינת ישראל‬ ‫בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין‬ ‫פרוטוקול מיום‬

‫מדינת ישראל‬ ‫בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין‬ ‫פרוטוקול מיום‬

‫הדיון התקיים בשפה העברית‪ ,‬שפה אותה דובר המוחזק‪ .‬המוחזק אישר שהבין את תוכן‬ ‫דבריי‪.‬‬

‫ידוע ומין המפורסמות היא כי‪ ,‬רק חלק מהמסתננים נעצרים בכלל‪ .‬הכיצד מתיישב האינטרס‬ ‫הציבורי של החזקת מסתננים במעצר‪ / ‬משמורת עם תופעה זו?

‫זו הפעם‪ ,‬עלי להבהיר‪ ,‬שגם אם לא נחה דעתי משלל בקשות השחרור מחלופות מעצר‬ ‫המוגשות אלי חדשות לבקרים‪ ,‬בעניינם של מוחזקים אזרחי סודאן‪ ,‬הרי כיוון שאין מדיניות‬ ‫בכלל בעניין זה‪ ,‬אין לי אלא להשוות את מצבם של מי שאתרע מזלם ונעצרו לפי חוק הכניסה‬ ‫לישראל‪ ,‬לפני למעלה משנה וחצי‪ ,‬לבין מי שלא נעצרו כלל או ששוחררו מייד לאחר מעצרם‪.‬‬

‫הערה‪ :‬על החלטה זו ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים‬

‫השחרור יעוכב למשך שבועיים‪ ,‬לצורך "הודעה מוקדמת" למלון‪ ,‬למעט אם יוסכם‬ ‫אחרת בין המלון ובין המוחזק‪.‬‬

‫המוחזק במשמורת‬ ‫דברי המוחזק במשמורת‪:‬‬ ‫אני מיוצג על ידי עו"ד אתי ז'אן )‪ ‬הילמן‪ .( ‬אני מעדיף לקיים את הדיון עכשיו‪ ,‬בלעדיה‪.‬‬ ‫נערך לי ראיון על ידי האו"ם‪ ,‬בחודש ‪ .

‫לא השתכנעתי כי שהייתו הבלתי חוקית של המוחזק יסודה בטעות או בתקלה שבתום לב וכן לא‬ ‫‪,‬‬

‫בערד‪ .‬תבקש המוחזקת לשנות את כתובתו לאחר מכן‪ ,‬תודיע על כך לנציבות הפליטים‬ ‫של האו"ם ולמשטרת ההגירה )‪ ‬כמפורט להלן‪ .

‫החלטה‬ ‫עניינה של המוחזקת הובא לעיוני היום במסגרת דיון חוזר שנעשה על פי החלטת היועץ המשפטי‬ ‫כאמור לעיל‪ .‬המוחזקת נמצאת במתקן‪ ,‬הנני להסב את תשומת לב משרד הפנים click here כי עליהם לבחון את‬ ‫עניינה של המוחזקת כמו כל שאר המגיעים מסודן‪ ,‬על מנת שנוכל לקבוע מדיניות בעניין החזרתם ו‪ / ‬או‬ ‫שחרורם‪,‬‬ ‫בשל העובדה כי המוחזקת מצויה מזה יותר משלושה חודשים במשמורת כאשר בעלה אבי ביתה‬ ‫שוחרר זה מכבר ונדרש לשכור דירה על מנת שמשפחתו תוכל להשתחרר אף היא ממשמורת‪ .

‬איבד את שני הדרכונים‪ ,‬יש לו רק העתק‪.‬‬ ‫כסף לכרטיס טיסה‪:‬‬ ‫תביעה כספית‪ :‬אין‪ .‬עבד בנקיון‪.‬‬

‫בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין‬ ‫בית הדין‬

‫הערה‪ :‬על החלטה זו ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים‬

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *